Over ons

Wat kunt u van WoekerClaims verwachten?

Snel en gemakkelijk

Relatief snel resultaat bij een schikking, meestal binnen 3/6 maanden resultaat.

No Cure No Pay

Geen gefactureerde uren of verborgen kosten. Duidelijke afspraken en transparantie in het claimtraject

Vrijblijvend advies

Stuur uw polis details op, wij adviseren zonder tarief of een individuele klacht of collectieve claim wenselijk is.

Grote kans op resultaat

Circa 75% van onze individuele klachtenprocedures resulteert in een schikking. 

Wat doen wij?

Wij focussen op 

Rechtvaardigheid

Transparantie

Resultaat

Nadat uw polis vrijblijvend is beoordeeld en getoetst op claimpotentie, kunnen wij een klacht voor uw Woekerpolis formuleren. Veelal zijn er onrechtmatig kosten ingehouden door de verzekeraar of zijn er andere onrechtvaardige handelingen verricht. Wanneer onderzocht is wat er mogelijk is, krijgt u de optie om te claimen. 

rechtzaal hamer en wetboekContactpersoon WoekerClaimsVoorzitter WoekerClaims

Waarom WoekerClaims?

Woekerclaims en voorgangers claimen al sinds 2012. Met vrijwel alle verzekeraars zijn er schikkingen getroffen . In totaal meer dan 150 individuele schikkingen. Van € 500,- t/m € 25.000,-. Ook liggen er bij het Kifid nog een aantal klachten die nog moeten worden behandeld. Indien een polis zich leent voor een claim streven we in de eerste instantie naar een schikking met de verzekeraar. Oftewel er wordt een (aanvullende) compensatie geboden voor (te hoge) onrechtmatig ingehouden kosten. Plus eventueel te hoge in rekening gebrachte premies voor de overlijdensrisicoverzekering. De redenen waarom er geclaimd kan worden zijn verschillend.

Waarom kunt u claimen?

Te hoge kosteninhouding

Veel verzekeraars hielden met name de eerste 5 a 10 jaar te hoge (eerste) kosten in , die niet in de voorwaarden stonden en die ook niet in een offerte werden vermeld. (de offerte is in veel gevallen niet eens verstrekt, vaak werd niet meer dan een aanvraagformulier ingevuld). Naast deze onrechtmatig ingehouden kosten werd er in veel gevallen ook nog rente in rekening gebracht over deze eerste kosten, zonder dat dit werd vermeld. De meeste mensen weten dat tot op de dag van vandaag nog niet. Woekerclaims claimt die te hoog ingehouden kosten plus te hoge ingehouden premie overlijdensrisicoverzekering, plus misgelopen rendement daarover.

Oneerlijke bedingen

Naast het ontbreken van wilsovereenstemming over een aantal kosten ( soms staat een deel van de kosten wel in de voorwaarden en/of offerte) kan er sprake zijn van 1 of meer oneerlijke bedingen. Een beding kan bijv. oneerlijk zijn als in de voorwaarden staat dat er administratiekosten worden berekend, maar niet hoeveel. Dan is dat in transparant. Ook als verzekeraar in de voorwaarden meldt dat er gedurende een bepaalde periode hogere kosten worden ingehouden, maar niet vertelt hoeveel, noch in procenten noch totaal. Dit alles is  in het nadeel van verzekeringnemer. Het is de verzekeraar die deze voorwaarden heeft opgesteld, daarover is niet onderhandeld.

Zelfverrijking bij verzekeraar

Indien een verzekeraar hoge kosten heeft ingehouden die noch uit de polis, noch uit de voorwaarden, noch in de offerte stonden, dan heeft een verzekeraar zich mogelijk schuldig gemaakt aan zelfverrijking. Zoals uit diverse opgaven van een verzekeraar bleek, rekende een verzekeraar voor een polis met hoge inleg wel 10 keer meer aan kosten dan voor een identieke verzekering met een lage inleg. Terwijl exact dezelfde handelingen daarvoor werden verricht door verzekeraar. 

Conclusie

Of er mogelijk sprake is van oneerlijke bedingen of ongerechtvaardigde verrijking, dient uiteindelijk door een rechter/geschillenbeslechter (geschillencommissie, commissie van beroep van het Kifid) te worden bepaald. 

Wat maakt ons anders

Doordat Stichting WoekerClaims alleen individuele klachtenprocedures voert, is de kans op resultaat vele malen groter dan bij collectieve claims. Hierdoor krijgt u een persoonlijke klachtenbehandeling waardoor er eerder een schikkingsresultaat (vergoeding) bereikt kan worden.

Is mijn woekerpolis te claimen

Wil u claimen?

Benieuwd of uw polis in aanmerking komt? 

Via onze vrijblijvende analyse beoordelen wij gratis of het voor u interessant kan zijn om een individuele klachtenprocedure te starten. 

Learn how we helped 100 top brands gain success

%d bloggers liken dit: