Wat kunt u met uw Waerdye Woekerpolis?

Liked this post? Share with others!

ASR heeft per 1 november 2019 de Waerdye verzekering, (vroeger Stad Rotterdam) éénzijdig omgezet naar een ander soort verzekering. Omdat ASR niet alleen de naam heeft veranderd, maar ook eenzijdig de kosten heeft gewijzigd kunt u de onrechtmatig ingehouden kosten terug claimen! Door eenzijdige productwijzigingen en onrechtmatig ingehouden kosten zijn de Waerdye polissen een schoolvoorbeeld van de “Woeker Polis,” In deze blog leest u hoe ASR de weg kwijt is geraakt met het verzekeringsproduct Waerdye door deze eenzijdig te wijzigen.

Waarom is deze eenzijdige wijziging in uw nadeel:

Deze wijziging door ASR zorgt ervoor dat de waarde van uw polis kan dalen, omdat ASR een steeds hogere overlijdensrisicopremie in rekening brengt omdat u ouder wordt. Bij dalende beurskoersen wordt dit effect verder versterkt. De wijziging zorgt er ook voor dat deze verzekering een nog grotere Woekerpolis wordt. Dit is in uw nadeel , want van de waarde van uw polis wordt jaarlijks een percentage aan kosten ingehouden en daarom mist u daarover ook weer rendement. 

Contractbeheerkosten:

Verder heeft  ASR  ook eenzijdig een kostenpost geïntroduceerd , genoemd  “contractbeheerkosten “ , een kostenpost die er voorheen niet was. 

Het klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( Kifid ) oordeelde  in 2021 dat contractbeheerkosten die niet overeengekomen zijn, niet in rekening gebracht mogen worden bij de klant ( dit betrof ook een ASR product, namelijk een Falcon Levensplan )” 

Over deze eenzijdige wijzigingen is geen sprake van wilsovereenstemming. Al met al, genoeg redenen om de Waerdye polis te kwalificeren als WoekerPolis en uw kosten terug te vorderen. 

Waarom is de Waerdye polis een woekerpolis?

Naast de bovengenoemde recente wijzigingen waardoor de verzekeraar gehandeld heeft in uw nadeel, zijn de voorwaarden uit deze producten al jaren in uw nadeel. De voorheen onrechtmatig  ingehouden kosten zorgden er al voor dat deze polissen, WoekerPolissen zijn. Naast de recente wijzigingen hield ASR ook al sinds het begin eerste en doorlopende kosten in, vaak 20% tot 30% van de betaalde premie. Dat betekend dat ASR bij een inleg van  €30.000,- bijvoorbeeld €9.000,- aan kosten inhield. Deze kosten waren dus ook onrechtmatig ingehouden.

Zelfs de huisadvocaat van ASR, Nautadutilh , antwoordde in 2014 op een vraag van het verbond van verzekeraars of een verzekeraar eenzijdig mag wijzigen. Het antwoord was: NEE 

Voorheen ( vóórdat ASR per 1-11-2019 de eenzijdige wijzigingen doorvoerde) hield ASR ook eerste en doorlopende kosten in, maar wat de grondslag daarvoor was, is nog steeds onbekend. Deze jaarlijks in rekening gebrachte kosten waren niet vermeld in de voorwaarden.

Conclusie:

ASR is met betrekking tot het product Waerdye al sinds eind jaren tachtig fout geweest. De onrechtmatig ingehouden kosten kunnen ( vermeerderd met misgelopen rendement ) nog steeds worden teruggevorderd.

Inmiddels heeft het KIFID in meer dan 10 hoger beroepszaken al geoordeeld dat Waerdye fout was en ASR moest de onrechtmatig ingehouden kosten vermeerderd met misgelopen rendement terug betalen. De Waerdye verzekering en de daarna gewijzigde Beleggingsverzekering zijn Woekerpolissen.

Uw polisgegevens  scannen en mailen kost u wat tijd, maar de beloning kan groot zijn. 

De beloning varieert afhankelijk van de hoogte van de ingehouden kosten, hierdoor verschillen de claimresultaten van €500,- tot  € 68.000,-

Kom daarom nu in actie en leg vrijblijvend uw Waerdye stukken en Beleggingsverzekering papieren ter beoordeling aan ons voor. Er zal dan worden onderzocht of een klachtenprocedure voor u zinvol is. 

info@woekerclaims

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

En ontvang de laatste updates over Woekerpolissen en claimmogelijkheden.

Wil je compensatie? Haal je Woekerpolis kosten terug

Kies voor vrijblijvende analyse van uw polis. Krijg direct in kaart wat u kunt doen met uw Woekerpolis, zonder kosten. 

Learn how we helped 100 top brands gain success

%d bloggers liken dit: